کمیته ی مستند سازی:
 
این کمیته در راستای اجرای مناسب برنامه ها و فعالیت های مربوط به احصاء ومستند سازی فرایندهای اختصاصی، عمومی و مشترک واحدها و مطابق دستورالعمل تشکیل و اولویت ها و راهکارهای مناسب در جهت ارتقاء کیفیت و بهبود فرایندها ارائه خواهند نمود و در طول برنامه به حسن اجرای برنامه نظارت و ارزیابی لازم را معمول و در صورت نیاز به اصلاح ، اقدام قانونی و عملی اعمال  می نمایند .

رسالت (Mission) :
این واحد وظیفه دارد برای ارتقاء کیفیت خدمات در شبکه روشی ساده، استاندارد ، پویا و علمی را انتخاب و همه ی کارکنان در رابطه با کاربرد آن ، آموزش مورد نیاز را ببیندو یادگیری در عمل اعمال گردد و هیچ کس با یک بار شرکت در کارگاه یا جلسات آموزشی از منافع آن متمتع نمی گردد و مستلزم آموزش مستمر و تغییر نگرش و رفتار و پایش آن می باشد در این حیطه ظرفیت های بالقوه انسانی ، علوم وفنون جدید برای تحقق تعالی سازمانی ، رشد فرهنگ مشتری مداری و برجسته سازی کرامت انسانها همواره مد نظر ماخواهند بود .
 
چشم انداز (Vision ) :
 
کمیته ی مستند سازی شبکه با استفاده از نیروی انسانی شایسته خود تا پنج سال آینده از نظر کیفیت و کمیت ارتقاء فرآیندها ،تحول و بهبود کیفیت خدمات برای همنوعان جزء سه شبکه برتر خواهد ماند.
بیانیه ارزش ها :
- حفظ وکرامت انسان ها
- رهبری ویکپارچگی
- نظم و انضباط
- رعایت اخلاق
- صداقت در پاسخگویی
- خلاقیت و نوع اوری
- همدلی و مشارکت
- تعهد و مسئولیت پذیری
- عدالت محوری و رفع تبعیض  
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-18 21:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ