اعضا کمیته مستندسازی


دبیر  کمیته :
 رابط مستند سازی شبکه بهداشت سرکار خانم فرحناز حیدری زفره

1- مدیریت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان
2- معاونت بهداشتی و ریاست مرکز بهداشت شهرستان
3- رئیس امور اداری
4- مسئول حراست شبکه بهداشت شهرستان
5- مسئولین واحدهای ستادی
6- مسئولین واحدهای اداری ومالی
7- مسئولین واحدهای محیطی
8-رابطین کمیته های مختلف شورای تحول اداری
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-18 21:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ